PZ Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Wijkdienst

E-mailadres Afdrukken PDF

De wijkwerking is de laagdrempelige hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie. Het is de taak van de wijkinspecteur om uw partnerte zijn in een leefbare buurt.
De wijkinspecteur voert een aantal niet-dringende interventies uit en rekent daarbij maximaal op uw burgerzin.Hij spreekt u aan voor adreswijzigingen, volgt wapenvergunningen op, kijkt toe op het naleven van gemeentelijke verordeningen…

Spreek hem gerust aan over vakantietoezicht, als u vragen hebt over politie of wetgeving of als u iets abnormaals opmerkt in uw buurt.
Wij staan open voor ieders inbreng. We hebben oor voor elk probleem.

Elke gemeente vormt één wijk, die geleid wordt door een hoofdinspecteur,de wijkoverste. Een wijk is verdeeld in sectoren, in elke sector zijn één of meerdere wijkinspecteurs actief.
De vier wijkdiensten staan onder leiding van de wijkcoördinator; commissaris Danny Schoonheydt.